|
 • Sens-Unique
 • |
 • Afspraak Maken
 • |
 • Over Ons
 • |
 • Ons Aanbod
 • |
 • Intake Map
 • |
 • Lab voor pro's
 • |
 • Contact
 • |

  Posturale Neurosaturatie (PNS)

  Vermindering van chronische pijn…

  Simultaan met de zooltherapie kan PNS aangewezen zijn om de biofeedback in het lichaam te herstellen. De techniek is gebaseerd op stimulatie van de proprioceptieve receptoren.
  Het proprioceptief systeem is HET zintuig dat instaat voor houding en beweging, de sensoren bevinden zich in de spieren en gewrichten. De proprioceptie bepaalt ons lichaamsbewustzijn en reguleert deels de zintuiglijke prikkelverwerking.
  De therapeut creëert enkel een vibratie t.h.v. een disfunctionele zenuw verantwoordelijk voor huid-, bind-, of spierweefsel. Een musculaire sideratie kan vereist zijn, maar er is geen sprake van manipulatie of mobilisatie. De PNS-techniek bevordert de vrije circulatie van de informatie tussen de voetzool en het brein (= de zwarte doos) en optimaliseert zo de balans en stabiliteit van het lichaam. Een adekwate posturale therapie kan vaak een viscieuze cirkel aan chronische klachten helpen doorbreken.


  … en toxische emoties.


  Via non-verbale communicatie maken we verbinding met de wereld rondom ons. Deze expressie van emoties heeft een belangrijke invloed op onze posture.

  Emoties zijn onvoorspelbaar, brengen ons zomaar uit balans, overspoelen ons… meestal zijn ze niet voor rede vatbaar en toch zijn ze onmisbaar, ze wijzen ons op onze behoeften en zijn essentïeel in relatie tot anderen. Ze zijn een hogere uitdrukking van bioregulatie en homeostase; dus essentieel om de overlevingskansen te vergroten. Het zijn ook onze emoties die ons gedrag kleuren.

  In ons dagelijks leven is vaak weinig plaats voor emoties, een emotioneel mens wordt zelden begrepen en vaak als lastig bestempeld. En toch wil een emotie gevoeld worden… in een poging hem te onderdrukken wordt hij al gauw onvoorspelbaar; zoals een wild dier dat in het nauw gedreven wordt. Uiteindelijk breekt de emotie in al zijn heftigheid los.

  Onderdrukte emoties hebben een enorme impact op onze (levens)houding, ze leiden mogelijks tot oppervlakkigheid, het masker der ratio, hypercontrole, prikkelbaarheid,… deze verhoogde waakzaamheid (stoornis in het reptielenbrein) sloopt ons lichaam en is vaak het sleutelwoord bij chronische pijn.

  Omdat de emotie zooo echt lijkt, overspoelt die ons vaak helemaal. Nochtans BEN je niet de emotie… je BELEEFT de emotie. Deze wijsheid koppelt je los van de emotie en leert je vrij te beslissen wat je ermee aanvangt… je hoeft ze niet langer te onderdrukken, noch je erin te verliezen.

  De oude “Remington-typmachines” uit grootvaders tijd, heeft plaats moeten ruimen voor het touch-screen tijdperk. Principes uit de neurobiologie, maar ook de oude Oosterse wijsheid dat er een verband bestaat tussen emoties, organen en voeding doen vermoeden dat de huid als menselijk touch-screen functioneert. Bepaalde emoties lokken spanningen (= stress ) uit t.h.v. het epiderm… een aanknopingspunt voor psychosomatische klachten?

  “Het verstandige hoofd heeft geen gevoel en het gevoelige lichaam kan niet denken”

  Om de link tussen het brein en het lichaam te herstellen gebruiken we de kracht van het woord als therapeutisch handvat. Nadat het emotioneel conflictgebied via palpatie werd gelocaliseerd, wordt een (subcorticale) reflexmatige reactie uitgelokt. Zo krijgt de patiënt terug voeling met de dwangmatige reacties van zijn lichaam en begrijpt op die manier beter dat hij gevangen zit in een patroon.

  Als het “WAAROM” van de pijn duidelijk wordt, kan het “behoeftige ikje” gesust worden. Zo kunnen dwangmatige emoties (= spanningen) langzaam uitsterven.


  Als we onze serotoninebron weten aan te boren komen we uit de negatieve spiraal. Een sprankeltje vrolijkheid, een glimach, een leuke ervaring,… verwarmt ons lichaam. Kortom het opwekken van een positieve emotie laadt onze batterij weer op.

  Leiden emoties tot blokkades of sis er pijn aan het oppervlak gekomen, dan kunnen we vaak met behulp van epidermische PNS een crisis afwenden.

  Een drietal consulten vormen vaak een eerste basis om uit je uit de boeien van een toxische emotie te bevrijden.


  Geïnspireerd op werken van “Spinosa, Damasio, Berthoz, Villeneuve, Prof Dr. Van Oudenhove”