|
 • Sens-Unique
 • |
 • Afspraak Maken
 • |
 • Over Ons
 • |
 • Ons Aanbod
 • |
 • Intake Map
 • |
 • Lab voor pro's
 • |
 • Contact
 • |

  Podologisch onderzoek

  Een beetje info voor curieuzeneuzen en techneuten…

  De rol van de voet…

  De voet is een mechanisch meesterwerk met hoog technologische voelssensoren. De "Homonculus van Penfield" is een schematische weergave van de hersenfuncties en wijst op het mechanisch belang van de voet, maar beklemtoont vooral de meerwaarde van dit ingenieuze tastorgaan. De voetzool bevat een grote diversiteit aan sensoren die pijn, druk en wrijving registreren. Zij beïnvloeden op hun beurt dan weer onderliggende spiersystemen.

  … vanuit mechanisch standpunt?

  26 botstukjes, 16 gewrichten, 107 ligamenten en 20 (intrinsieke) voetspieren verzekeren de complexe organisatie van de voet, die zowel soeplesse als rigiditeit biedt… twee noodzakelijke factoren voor een goede stabilisatie. Dit ingenieuze, maar kwetsbare systeem kan bij ontregeling naast voetproblemen de balans van het ganse lichaam ondermijnen. De voet is niet geïsoleerd van de rest van het lichaam, hij beïnvloedt het lichaam en wordt zelf door het lichaam gestuurd. Het is dus onmogelijk om de voet te beïnvloeden zonder reactie uit te lokken hogerop in het lichaam. Vanuit podologisch standpunt is het een must rekening te houden met deze realiteit en een maximum aan mechanismen te begrijpen om zo tot een efficiënte functionele zooltherapie te komen.

  … en als we de balans bekijken?

  Het menselijk evenwicht is een mooi staaltje van technisch vernuft. Het principe is gebaseerd op onze reflexen en dient automatisch te verlopen. Een groot aantal spieren werken als de spantouwen van een zeilschip, ze verzetten zich tegen de zwaartekracht en verzekeren zo onze lichaamshouding. De tastzin van de voet speelt een cruciale rol bij het bewaren van de posturale controle. Het is geen “Sens-Unique” maar een ultiem spel van verzamelen en doorgeven van zintuiglijke informatie via de zenuwbanen naar de hersenen. Om het evenwicht te verzekeren zal het zenuwstelsel reageren en de spierketens aansporen om het lichaam automatisch weer in evenwicht te brengen.

  Lichaamsgewicht Versnelling
  Zwaartepunt Zwaartekracht
  Evenwicht Actie & reactie grondreactiekracht

  Eerste presentatie van de zwaartekracht in Motu Animalum (Borellus 1680)  Een foute werkhouding, groei, sport, stress of persoonlijkheid stellen de stabiliteit vaak ernstig op de proef. De taakverdeling tussen de verschillende houdingsspieren raakt helemaal in de war. Het lichaam schommelt niet langer harmonieus rond zijn loodlijn, maar levert een verwoedt gevecht met de zwaartekracht, net als een zeilschip dat in een storm terechtkomt. Door een verlies aan fysieke en mentale elasticiteit komt het “normaal” functioneren in het gedrang. Dit leidt tot disfuncties die vaak eindigen in letsels of misvormingen. De rol van de podoloog bestaat erin op het addaptiesysteem te optimaliseren, rekening houdend met de aanwezige letsels. Een ziekteproces is meestal progressief. Pijn steekt meestal de kop op als alarmsignaal na een eerste posturale aanpassing. Een adekwate posturale therapie kan vaak een viscieuze cirkel aan chronische klachten helpen doorbreken.

  Een biomechanische en posturale disbalans kan volgende problemen in de hand werken:

   Specifieke voetproblemen:
       • Misvormingen: hallux valgus, hallux rigidus, klauw-, hamer & mallettenen,…
       • Mortonse neuralgie
       • Eeltplaques & likdoorns
   Gewrichtspijnen (voet, knie, heup,…)
   Repetitieve enkelverzwikkingen
   Problemen van het spier- & peesapparaat (fasciitis, hielspoor, achillespeesontsteking, TFL, pubalgiëen,…)
   Aanhoudende post-operatieve pijnen
   Rugpijn
   Chronische pijnen bij fibromyalgie of neuralgieën
   Scoliotische houding
   Spanningshoofpijn & migraine
   Evenwichtsproblemen
   Cognitieve problemen (moeilijke leerprocessen, dyslexie, dyspraxie,…)

  Het podo-posturologisch onderzoek in de praktijk

  Houding en beweging zijn gebaseerd op een vernuftig raderwerk van mechanismen en processen. De oorzaken en gevolgen van een posturaal en / of biomechanisch probleem zijn dan ook zeer talrijk en gevariëerd. Tijdens een gedetailleerde anamnese en een minutieus onderzoek nemen we het systeem onder de loepe en pogen we te achterhalen waar het hapert.

  Stap- of loopanalyse

  Tijdens een stap- of loopanalyse op de band krijgen we een beeld hoe de patiënt zich van zijn dynamisch bewegingstelsel bedient. Dit bewegingspatroon wordt aan de hand van een camera geregistreerd, wat de podoloog toelaat tot een nauwkeurig analyse te komen. Deze kinématica vormt een eerste puzzelstukje in de complexe biomechanische analyse.

  Posturale analyse

  Tijdens een posturale analyse evalueren we de oriëntatie van het lichaam in de ruimte en de aanwezige spierspanning om de stabiliteit te garanderen. Schommelt het lichaam rustig rond zijn loodlijn of helt het veeleer voorwaarts of zijdelings. Hoe verhouden de verschillende segmenten zich ten opzichte van elkaar: Is het hoofd gekanteld, zitten de schouders op één lijn, draait of helt het lichaam onder invloed van een bekkentorsie of -kanteling, is er sprake van een scoliotische attitude, is de unipodale stabiliteit toereikend,…?

  Biomechanische metingen

  Via de biomechanische metingen maken we een studie van de bewegingsmogelijkheden en -beperkingen van de onderste ledematen… de structuur van botten, gewrichten en het spier-peesapparaat wordt als het ware in kaart gebracht. Een gewricht kan voldoende mobiel zijn, maar kan door een te sterke spierspanning heel stug aanvoelen.

  Detectie van de posturale stoorzenders & disfuncties

  Tijdens het posturaal onderzoek gaan we via uitgebreide testing mogelijke parasieten opsporen die het automatisch proces van het evenwicht verstoren. Enkele voorbeelden:
  • een storend litteken
  • Een bril of zool die niet langer up to date is.
  • verstoorde reflexen
  • slechte stabiliteit op 1 been
  • …

  Na detectie van de verschillende stoorzenders wordt een volgende serie aan testen uitgevoerd om een beeld te krijgen hoe de spierspanning in het lichaam variëert als reactie op allerlei stimuli (prikkels). Al snel krijgt de posturoloog een beeld hoe scherp de prikkeldrempel van het stressysteem is afgesteld en op welk niveau de disfunctie onheil aanricht. De kunst bestaat er nu in om via palpatie het juiste stadium van neurologische disfunctie te achterhalen ( neuroarticulair, neuromusculair, visceraal, neurocraniaal, emotioneel,… ). Enkele voorbeelden:
  • Detecteren we een probleem in de enkel?
  • Vertoont het middenrif een sterke spanning tgv een foute ademhalingstechniek?
  • Zet het kaakgewricht de nek onder spanning?
  • Is er een synergie tussen de oog- en voetfunctie

  Blauwdruk, gipstechniek of 3D scan?

  De zoolkeuze is bepalend voor de gewenste afdruktechniek… een blauwdruk, negatieve gipsafdruk of 3D-scan vormen de basis om de verzamelde onderzoeksgegevens te verwerken in een adequate zooltherapie.

  In specifieke gevallen grijpen we terug naar de ouderwetse gipstechniek om alle parameters handmatig in kaart te brengen… dit ambachtelijk vervaardigen van gipsen en zolen is soms een absolute noodzaak bij ernstige voetmisvormingen.

  Waar hapert het…

  Bij een pure mechanische analyse ligt de focus vaak op een vastgelopen patroon zoals een specifieke voetmisvorming of een probleem van het spier-peesapparaat. De posturale visie doelt eerder op een normalisatie van het antero-posterieur evenwicht, herstel van de spierbalans en optimalisatie van de stabiliteit. Het lijkt ons van het allerhoogste belang om zowel rekening te houden met het biomechanisch als het posturaal systeem en dit ook uitgebalanceerd in een zooltherapie te verwerken. De multifactoriële oorzaken en gevolgen van biomechanische en posturale problemen vereisen een multidisciplinaire aanpak. Na een grondige analyse wordt de patiënt wel vaker doorverwezen naar collega’s uit de medische en paramadische sector. Het omzetten van ons biomechanisch en posturaal denkwerk blijkt bij de opbouw van een zoolconcept vaak geen sinecure. In het verleden worstelde ons team hier ook wel vaker mee. De jaren ervaring, met bijhorende grijze haren, de cursussen en de kansen die wij kregen om kennis uit te wisselen met artsen, fysiotherapeuten, osteopaten, kinesitherapeuten, optometristen, logopedisten, ergotherapeuten, diëtisten, psychologen; coachen of techneuten die zich verdiepen in de sportwereld, bezorgde ons een schat aan informatie